Spotkaniu Wspólnoty Przyjaciół Oblubieńca 23 marca 2019 roku w Łomży towarzyszyło hasło: W duchu odpowiedzialności za wiarę, rodzinę i wspólnotę” a także fragment z Pisma Świętego 1J 4, 19-21 i 1J 5, 1-21.

Był to czas prawdziwych ćwiczeń duchowych, w czasie których każdy uczestnik mógł zweryfikować swoje zaangażowanie do powołania w każdej z tych sfer, jak również postawić sobie pytanie, w jaki sposób jestem odpowiedzialny za moją wiarę, rodzinę i wspólnotę.

Rekolekcje prowadził moderator generalny wspólnoty – ks. Krzysztof Kralka, który zwrócił uwagę na kilka aspektów tej odpowiedzialności.

  1. Wiara daje życie.
  2. Od naszej wiary zależą owoce Słowa Bożego.
  3. Tylko w Jezusie Chrystusie jest życie, a to życie w Nim widoczne jest w naszych relacjach, w pracy, w życiu społecznym.
  4. Chrystus jest ponad grzechem.

Następnie, odnosząc się do odpowiedzialności w rodzinie, podkreślił, że należy zawsze widzieć dobro, które przychodzi z rąk Boga. Dlatego należy Boga zawsze uwielbiać, szczególnie zaś w trudach i doświadczeniach życiowych.

Ks. Krzysztof odniósł się do ikony Maryi niosącej Chrystusa i zachęcił, abyśmy tak jak Ona mieli zawsze otwarte dłonie gotowe, by służyć – nawet wtedy, gdy sami mamy „pod górkę” i niesiemy własne ciężary. Mamy się po prostu upodobnić do Maryi w Jej służbie.

Ksiądz zaznaczył, że w rodzinie należy zawsze budować na Chrystusie, gdyż On jest drogą do świętości. Wymienił trzy ołtarze małżeństwa, którymi są: eucharystia, stół i celebrowanie posiłków oraz sypialnia/łoże.

Z kolei, mówiąc o odpowiedzialności za wspólnotę, Ks. Kralka podkreślił, że to Pan Bóg jest przełożonym i właścicielem naszej wspólnoty. Trzeba więc stale rozeznawać i słuchać tego, jak nas prowadzi. Moderator generalny zachęcił, aby, zgadzając się na realizm naszej wspólnoty, wziąć jednocześnie odpowiedzialność za nią. Największe bowiem rzeczy dokonują się w codzienności. Trzeba zatem się stale nawracać.

W konferencjach księdza Kralki nie zabrakło licznych świadectw, przykładów. Można też powiedzieć, że nieustannie towarzyszyła zebranym modlitwa – ta cicha pokorna w sercach i wstawiennicza – jeden za drugiego.

Podsumowaniem rekolekcji była msza święta sprawowana w łomżyńskiej katedrze i rozważania wokół ewangelii dnia o synu marnotrawnym.

Agnieszka Chmielewska