22 października 2021 roku jak w każdą środę po wieczornej Eucharystii zgromadziliśmy się na spotkaniu wspólnoty. Po 14 tygodniach pracy z podręcznikiem „Święci uczą nas wiary”. Był to czas kiedy święci odnawiali i umacniali nas w wierze. Nasza wice administratorka Marlena przygotowała Quiz o świętych. Każda grupka dzielenia losowała pytanie, a po krótkiej naradzie animator udzielał odpowiedzi. Nie było łatwo, trudne pytania wymagały solidnej wiedzy stąd duże zaangażowanie uczestników. Nad przebiegiem Quizu czuwał nasz pasterz ks. Szymon. O ostatecznym rozstrzygnięciu zadecydowała ostatnia tura pytań. Najwięcej punktów i nagrodę zdobyła grupka św. Rity. Spędziliśmy miło i radośnie czas zgłębiając wiedzę o świętych, naszych orędownikach w wierze i wzorach życia chrześcijańskiego. Powołując się na słowa św. Teresy od Dzieciątka Jezus prosimy aby święci „kradli Boże łaski” członkom naszej wspólnoty. Dziękujemy świętym za udział w łaskach przez ich wstawiennictwo.

L.