ks. Krzysztof Kralka SAC

Urodził się 5 listopada 1980 r. w Kielcach. Studiował historię na Akademii Świętokrzyskiej. W 2002 r. doświadczył nawrócenia i wstąpił do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Pallotyni), w którym w 2009 r. przyjął święcenia kapłańskie. Pracuje w Lublinie. Założył Pallotyńską Szkołę Nowej Ewangelizacji (której jest dyrektorem) oraz zespół Razem za Jezusem. Jest autorem książek m.in.: „Sposób na niebo”, „Drogowskazy miłości”, „Drogowskazy wiary”, „Prawda – wolność – życie”, „Słowo, które uzdrawia”, „Most na drugi brzeg” oraz „Małżeństwo poddane Chrystusowi”.