„Dlaczego ta Noc jest inna niż wszystkie?” – „Ponieważ byliśmy w niewoli, ale wyzwolił nas Pan Bóg”. (Tradycyjne pytanie w wigilię Paschy) „O zaiste błogosławiona noc, jedyna, która była godna poznać czas i godzinę zmartwychwstania Chrystusa.” (Exultet)

Dziś przez noc i cały dzień człowiek stał w zdumieniu nad tajemnicą pustego grobu. Nad tajemnicą, która nie mieści się w głowie, wykracza poza nasze rozumowanie. A jednak, gdy Piotr i Jan dotarli do grobu zniknęło zwątpienie i rozpacz po utracie Pana. Ujrzeli i uwierzyli! Pusty grób jest znakiem przejścia ze śmierci do życia. Ta noc jest inna, bo Jezus uwolnił nas z niewoli grzechu, z niewoli śmierci. A jednak czasem pozostajemy w grobie, widzimy znak, ale nie potrafimy pójść dalej…

„Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku nich i rzekł do nich: <<Pokój wam!>>. A to powiedziawszy pokazał im ręce i bok. Uradowali się uczniowie ujrzawszy Pana. (J 20, 19-20). Zmartwychwstały Jezus wchodzi w miejsce naszego grobu, naszego oczekiwania, naszego zwątpienia i mówi: POKÓJ! Czy udręczona dusza może usłyszeć coś piękniejszego? Bóg zapewnia, że jego przebite ręce, nogi, przebity bok, zapewnią mi pokój. Widząc tak wielkie Boże dzieła, wielką Jego dobroć – nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym!

ks. Marcin Jasiński