Przyjaciele Oblubieńca przypominamy o modlitwie koronką do Miłosierdzia Bożego za

wszystkie wspólnoty Przyjaciół Oblubieńca oraz modlitwie i poście w intencji budowy Centrum

Formacji, do którego zaprosił naszą wspólnotę Pan Bóg.

 

      Jako członkowie Przyjaciół Oblubieńca zostaliśmy wezwani do odmawiania Koronki do Bożego Miłosierdzia w intencji wspólnoty oraz za budowę Centrum Formacji. Każdy z nas codziennie zanosi do Pana liczne prośby i błagania oraz odmawia w tym celu wiele modlitw. Czasami brakuje sił i czasu, a nieraz też zdrowia, aby codziennie sprostać złożonym obietnicom. Mimo wielu przeciwności dajemy radę.

Życie we wspólnocie również wymaga poświęceń. Bardzo ważną rolę pełni wspólna modlitwa. Codziennie jedna z grup wspólnie powierza potrzeby wspólnoty Ojcu. Pamiętajmy o słowach Jezusa: Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich (Mt 18, 19n). Takie wspólne modlitewne czuwanie nie tylko wyprasza wiele łask, ale przyczynia się do cementowania więzi. Nie zaniedbujmy więc tej wspólnej modlitwy.

Koronka św. Faustyny Kowalskiej

Koronkę tę Jezus Chrystus przekazał w prywatnym objawieniu św. Siostrze Faustynie Kowalskiej 13 i 14 września 1935 roku w Wilnie. Jest ona jedną z praktycznych, modlitewnych dróg wprowadzenia w życie Kościoła orędzia o Bożym miłosierdziu, opisanego przez Siostrę w Dzienniczku. Zmartwychwstały Jezus udziela z chwalebnej rany swego Serca wodę i krew – sakramentalne znaki oczyszczenia z grzechu i nowego życia (por. J 19, 34; 1J 5,6–8). Odmawiana indywidualnie i wspólnotowo wobec tak kontemplowanego Chrystusa, koronka ma pomóc chrześcijanom pojednać się z Bogiem, nawrócić się i otrzymać dar łaski, wzbudzającej w nich ufność do Boga. Jezus powiedział Faustynie, że miłosierdzie jest największym atrybutem Boga i jest większe niż Jego sprawiedliwość. Ale też, że doczesność jest czasem odwoływania się do Bożego miłosierdzia, tak by przygotować się na dzień Sądu Ostatecznego, który będzie dniem sprawiedliwości.

By zachęcić ludzi do odmawiania tej koronki, Jezus obiecał udzielić szczególnych łask tym, którzy podejmą tę modlitwę. Wszystkie obietnice Jezusa związane z Koronką do Miłosierdzia Bożego wymagają odmawiania tej modlitwy w postawie wiary i zaufania wobec Boga, pełnienia Jego woli oraz spełniania aktów miłosierdzia względem bliźnich.

Autor tekstu: Diana Dąbrowska