Kurs Animacji Modlitwy Charyzmatycznej 8-10 czerwca 2018r.

KAMCH w Ełku

To pierwszy wyjazdowy kurs formacyjny dla naszej wspólnoty prowadzony przez Przyjaciół z Ełku. Dla wielu uczestników był prawdziwym wyzwaniem. Zostaliśmy zaproszeni do działania na wielu polach i to od pierwszej chwili. Kurs nauczył nas wiele o wspólnocie, o modlitwie i o nas samych. Był czasem odkrywania talentów i możliwości członków naszej wspólnoty, co było dla mnie bardzo radosne i budujące. Pokazał mi także jak ważna jest wspólnota, objawił mi prawdziwy skarb relacji we wspólnocie.

Kurs bardzo zmienił i uporządkował moją modlitwę. Wcześniej była ona bardzo chaotyczna, mało w niej było radości. Jezus nauczył mnie modlić się w prostocie serca, uzdrowił mnie także z lęku związanego z mówieniem modlitwy na głos oraz z obawy przed prowadzeniem takiej modlitwy. I co najważniejsze dotarło do mnie, że szczytem modlitwy charyzmatycznej jest Eucharystia.

Karol Drejer