O Miłości wiekuista, każesz malować obraz swój święty
i odsłaniasz nam zdrój miłosierdzia niepojęty,
błogosławisz, kto się zbliży do Twych promieni,
a dusza czarna w śnieg się zamieni.
O słodki Jezu, tu założyłeś tron miłosierdzia swego
by cieszyć i wspomagać człowieka grzesznego,
z otwartego serca, jak ze zdroju czystego,
płynie pociecha dla duszy i serca skruszonego.
Niech dla obrazu tego cześć i sława
płynąć z duszy człowieka nigdy nie ustawa,
niech cześć z serca każdego miłosierdziu Bożemu płynie
teraz i na wieki wieków i w każdej godzinie.
A więc z ufnością w miłosierdzie Twoje,
idę przez życie jak dziecko małe
i składam Ci codziennie w ofierze serce moje
rozpalone miłością o Twoją większą chwałę

(Dz 1, 2)

Gdyby Św. Faustyna nadal tłumiła wezwanie Jezusa, gdyby się poddała przy pierwszej porażce bądź kolejnych, gdyby nie znalazła czasu i sensu do pisania dzienniczka duchowego, gdyby powiedziała  – „Nie chcę, bo nie umiem..”  to dziś nie wiedziałabym jaką wielką łaską jest MIŁOSIERDZIE Pana Jezusa. Święta Faustyna jest dla mnie wzorem pokory i uczy mnie każdego dnia jak ufać Bogu mimo wszystko i mimo wszystkiemu…

Jezus objawiał się Faustynie i powiedział:

„Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski ” (Dz. 699).

Korzystajmy dziś z otwartego SERCA Jezusa, pokrzepmy się Jego ciałem, módlmy się  z ufnością w Boże Miłosierdzie.

 

 

Marlena Siłkowska

 

Dnia 28 kwietnia 2019r w Święto Miłosierdzia Bożego odbyło się zawiązanie wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca w parafii św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Suwałkach. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, której przewodniczył ks. Marcin Jasiński.

Ks. Marcin w homilii wygłoszonej podczas mszy świętej przypomniał nam, że fundamentalne znaczenie dla każdego człowieka ma spotkanie żywego Jezusa. Cały okres oktawy wielkanocnej skupia się na tym wydarzeniu . Po to Jezus pokazuje ślady swojej męki, aby Ci którzy go znali uwierzyli, że to co mówił jest prawdą. Mimo, że apostołowie znali Jezusa i widzieli jak nauczał nie wystarczyło im to. Dopiero jak spotkali Chrystusa zmartwychwstałego, uwierzyli i zrozumieli jego naukę. Właśnie w tym tygodniu czytamy jak apostołowie i kobiety spotykają żywego Jezusa.

Jak wspomniał ks. Marcin Chrystus przychodzi poprzez różne wydarzenia, również przez t akie jakim było Seminarium Odnowy Wiary. Był to czas, w którym można było spotkać żywego Jezusa żyjącego pośród nas, Jezusa zmartwychwstałego obecnego w naszym życiu.

Jak podkreślił kapłan piękne jest to, że kończymy formację w Święto Bożego Miłosierdzia, które było pragnieniem samego Jezusa , Święta Faustyna pisze w swoim dzienniczku tak: „Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia . Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski .” Czym byłoby Triduum Paschale i oktawa Wielkiej Nocy, jak by nie kończyła się okazaniem wielkiego miłosierdzia. Jak zauważył ks. Marcin współcześnie żyjący ludzie mają problem z miłosierdziem Bożym, mają problem, aby uklęknąć przy kratach konfesjonału i prosić szczerze o miłosierdzie. Trzeba tu zaznaczyć, że Ewangelia ukazuje Boga jako miłującego Ojca, Tatusia. Stąd też orędzie miłosierdzia, abyśmy przypomnieli sobie, że miłosierdzie jest najważniejszym obliczem Boga, jak czytamy w „Dzienniczku s. Faustyny” : „miłosierdzie jest największym przymiotem Boga”.

Ks. Marcin zwrócił uwagę na fakt, że miłosierdzie jest dziś często odczytywane jako przyzwolenie na grzech. Pan Bóg nam te grzechy odpuszcza pod dwoma warunkami: żal za grzechy i postanowienie poprawy. Miłosierdzie bowiem jest nam dane po to, że jeśli żyjemy w grzechu śmiertelnym , abyśmy mogli powstać do życia. Póki żyjemy jest dla nas czas miłosierdzia. Sam Jezus mówi tak o tym do s. Faustyny: „O, gdyby znali grzesznicy miłosierdzie Moje, nie ginęłaby ich tak wieka liczba. Mów duszom grzesznym, aby nie bały się zbliżyć do Mnie, mów o Moim wielkim miłosierdziu.”

Ta Niedziela Miłosierdzia Bożego była pięknie przeżytym czasem wspólnej modlitwy członków wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca z parafii Piotra i Pawła w Suwałkach, parafii św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Suwałkach oraz z parafii Katedralnej pw. św. Wojciecha z Ełku. Boże dziękujemy Ci za ten dar.

Diana Dąbrowska

Film i zdjęcia : Marlena Siłkowska