Kurs Emaus dla naszego regionu odbędzie się  w kurii ełckiej w terminie 31.05-2.06 (w piątek od godz ok. 17 do niedzieli  godz. 14) Koszt prawdopodobnie ok 80 zł. To kurs następujący po kursie Nowe Życie. Trzeba zabrać swoje Pismo Święte.
————————————————————————————————————————————————————————
Informacje o samym kursie:
Jest to nie tyle kurs biblijny, co spotkanie ze Słowem Bożym. Pozwala rozkochać się w nim i tłumaczy czym ono jest dla każdego człowieka. Jest to możliwość spotkania się z Jezusem Zmartwychwstałym, który chce swoją miłością i pokojem na nowo rozpalać zniechęcone i rozczarowane ludzkie serca. To czas dający możliwość pogłębienia relacji z Jezusem Słowem, który mówi do nas na kartach Biblii.

Uczestnik tego kursu może doświadczyć, czym powinno być w życiu człowieka Słowo Boże oraz jak skuteczne jest jego działanie. To czas rozpoznawania Jezusa jako Mesjasza zapowiadanego przez Stary Testament. Kurs umożliwia każdemu uczestnikowi rozpoznanie Chrystusa tak, jak dał się On rozpoznać uczniom z Emaus – w czasie Liturgii Słowa i Liturgii Eucharystii, aby mógł stać się świadkiem Boga żyjącego.

 

Serdecznie zapraszamy