Grupy dzielenia w naszej wspólnocie liczą maksymalnie 10 osób, w podobnym wieku i tej samej płci. Grupę prowadzi animator, który jest osobą doświadczoną w życiu duchowym, przeszedł odpowiednią formację przygotowującą do tej posługi i stara się czynnie angażować w życie wspólnoty.

Celem grupek dzielenia jest jak sama nazwa wskazuję możliwość podzielenia się swoim doświadczeniem z tygodnia na podstawie rozważań z podręcznika. Jest to czas  kiedy staramy się przypomnieć co w danym okresie się wydarzyło, jak się zachowaliśmy, czy czegoś się nauczyliśmy a może po prostu otworzyły nam się szerzej oczy. Mówimy o swoich doświadczeniach, które mają bezpośredni związek z treścią rozważań i tym co zostało przez nas odkryte. W grupie nie komentujemy, nie oceniamy ani nie udzielamy porad co na początku było dość trudne ;), żadna wypowiedź nie jest dobra ani zła.

Każde spotkanie coś w nas pozostawia, czasem jest to zdanie, fragment z biblii, myśl, wypowiedź drugiej osoby,  jej łzy lub radość. Dzięki grupce dzielenia możemy bardziej zrozumieć drugiego człowieka, już nie czujemy się sami ale czujemy, że należymy do wspólnoty, to tu zawiązują się przyjaźnie.

Wszystko co mówimy w grupce pragniemy mówić na Chwałę Naszego Pana, bo to dla Niego się spotykamy i pragniemy uczyć się poznawać Jezusa jak w szkole właśnie na ławkach Kościoła …

Wszystko czym się dzielimy oraz wszystko co usłyszymy zostaję wyłącznie w naszych sercach, zobowiązani jesteśmy do zachowania dyskrecji. Całe spotkanie grupy dzielenia jest objęte tajemnicą i z nikim o tym nie rozmawiamy.

W codziennej modlitwie jesteśmy zaproszeni do modlitwy za osoby ze swojej grupy dzielenia.

 

Marlena Siłkowska