Trwa nabór do domu formacyjnego dla chłopaków na kolejny rok formacyjny dla chłopaków do Domu Formacyjnego Pallotyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji w Lublinie (październik 2019-czerwiec 2020).

Wymagania wobec kandydatów:
– bycie pełnoletnim,
– zdrowie psychiczne,
– przynależność do wspólnoty formacyjnej lub Szkoły Nowej Ewangelizacji,
– odbycie rozmowy kwalifikacyjnej.

Rok formacyjny polega na zamieszkaniu od 1 października 2019 do 30 czerwca 2020 w Domu Formacyjnym PSNE przy ul. Monte Cassino 16A w Lublinie. Pobyt w domu jest bezpłatny (wymagamy jedynie osobistego ubezpieczenia zdrowotnego).