Informujemy, że 21 maja nasz pasterz ks. Marek Godlewski obchodził trzecią rocznicę święceń kapłańskich.
Członkowie wspólnoty modlitwą wyrazili swoją radość i wdzięczność za obecność ks. Marka i życzyli mu wszelkich potrzebnych łask Bożych oraz polecili opiece Matki Boskiej.

O Jezu mój,

proszę Cię za Kościół cały, udziel mu miłości i światła Ducha swego, daj moc słowom kapłańskim, aby serca zatwardziałe kruszyły się i wróciły do Ciebie, Panie.

Panie, daj nam świętych kapłanów, Ty sam ich utrzymuj w świętości. O Boski i Najwyższy Kapłanie, niech moc miłosierdzia Twego towarzyszy im wszędzie i chroni ich od zasadzek i sideł diabelskich, które ustawicznie zastawia na dusze kapłana. Niechaj moc miłosierdzia Twego, o Panie, kruszy i wniwecz obraca wszystko to, co by mogło przyćmić świętość kapłana – bo Ty wszystko możesz. 

 

Modlitwa Św. Faustyny za kapłanów