Kurs „Emaus” w Ełku – 31.05 – 02.06. 2019 r.

W szczególny sposób kilkanaścioro członków naszej wspólnoty celebrowało dzień dziecka: poznając jako dzieci Boże – wagę i wartość słowa, które kieruje do ludzi najlepszy Ojciec – Bóg.

Uczestnicząc w kursie „Emaus” przeprowadzonym przez ełcką wspólnotę, Przyjaciele Oblubieńca dali wyraz potrzebie uwielbiania Słowa, pochylania się nad nim, zgłębiania go sercem i rozumem.

Kurs „Emaus” to czas spędzony z Biblią w dłoni. To czas uświadamiania sobie, że Pismo Święte jest jak laska podróżna – najpierw w dłoniach Izraelitów Starego Testamentu, później w rękach uczniów Jezusa – idących w kierunku ziemi obiecanej, w kierunku zbawienia.

Ci, którzy zdecydowali się rozkochiwać ludzi w Synu Boga, muszą Go dobrze znać – dlatego Przyjaciele postanowili spędzić tych kilkadziesiąt godzin z Nim i słowami, które nam zostawił.

Świadectwa, którymi zakończyli oni spotkanie dowiodły, jak Słowo Boże stwarza człowieka na nowo, jak go oświeca i napełnia wiarą.

Dziękujemy Ełckim Przyjaciołom, a przede wszystkim naszej Prowincjalnej – Marcie Mędrek – za prowadzenie i opiekę.

Dziękujemy Naszemu Panu, że nas w drogę do Ełku – Emaus zabrał i przez nią przeprowadził !

Dorota Drejer