Adoracją Najświętszego Sakramentu – najpiękniejszą modlitwą – wypełniliśmy ostatnie spotkanie formacyjne przed wakacjami. Naszemu Panu – Jezusowi dziękowaliśmy za dojrzewanie w szkole człowieczeństw, za wszystkie nasze odkrycia i wzloty, za łaskę wytrwania w pracy nad sobą. Przepraszaliśmy za słabości i upadki. Prosiliśmy o błogosławieństwo na czas wakacyjnego odpoczynku.
Adorację poprowadził ks. Marcin – pasterz wspólnoty z parafii Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika. Modlił się z nami również o piękne przeżycie jutrzejszej uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, kiedy – jak powiedział – „Bóg przechadza się miedzy swoim ludem”. Bóg zapłać księdzu Marcinowi.