Wakacyjne spotkanie wspólnoty

7 sierpnia 2019 roku po mszy wspólnotowej w naszej parafii odbyła się Adoracja Najświętszego Sakramentu. Była ona wyjątkowa. Poznaliśmy naszego nowego opiekuna wspólnoty – ks. Szymona Wysockiego. Na Adorację zebraliśmy się wszyscy w prezbiterium, ponieważ z powodu remontu rusztowanie było ustawione naprzeciwko ołtarza i ograniczałoby nam widoczność Jezusa ukrytego w Hostii. Dzięki temu cieszyliśmy się, że będziemy tak blisko naszego Pana. W czasie naszej modlitwy dominował śpiew. Wspólnie oddawaliśmy cześć Bogu, uwielbialiśmy Go. Podziwialiśmy wielkość naszego Stwórcy.

Na wstępie adoracji dziękowaliśmy Jezusowi, przepraszaliśmy Go i prosiliśmy o łaski potrzebne każdemu z nas, wspólnocie, naszym rodzinom, parafii, całemu światu. W dalszej części ksiądz Szymon, Karol i Roman modlili się nad każdym z nas. Byliśmy poruszeni i wzruszeni. Adoracja prowadziła nas do wewnętrznego pokoju, który wywiera wpływ na wszystkie dziedziny życia. Trzymając się za ręce czuliśmy jedność i siłę wspólnoty. Na koniec ks. Szymon pobłogosławił nas Najświętszym Sakramentem.

Ta adoracja zostanie zapamiętana w naszych sercach na długo.

Ewa Charytoniuk