SPOTKANIE ODPOWIEDZIALNYCH (5 X 2019)

Każdego roku na rozpoczęcie formacji wszystkie wspólnoty mają swoje rekolekcje dla odpowiedzialnych. Tak było i tym razem. W Białymstoku – 5 października – animatorzy z naszej wspólnoty pod kierownictwem ks. Szymona wzięli udział w rekolekcjach prowadzonych przez ks. Moderatora Generalnego – Krzysztofa Kralkę.

Całość rozpoczęła Eucharystia, po której nowi odpowiedzialni wspólnot (w tym również i nasz ksiądz Szymon) zostali pobłogosławieni i posłani.

Następnie, na spotkaniu formacyjnym, dowiedzieliśmy się o podziale dotychczasowej prowincji białostockiej na dwie – białostocką (zrzeszającą parafie samego Białegostoku i okolic) oraz prowincję podlaską, do której, między innymi, należy nasz region ełcki.

Ksiądz Kralka ogłosił nowy rok formacyjny pod hasłem: W duchu uwielbienia.

Naszym zadaniem jest stale uczyć się uwielbienia i nieustannie uwielbiać naszego Stwórcę! Nie możemy pozwolić zainfekować się smutkiem. Należy wierzyć, że wszystko w naszym życiu ma sens, we wszystkim, co nas spotyka, zapisany jest Boży komunikat skierowany do nas. Powinniśmy być czujni na znaki Boga.

Ksiądz Krzysztof podkreślał, że w tym roku formacyjnym Bóg chce nas uwalniać z ciemności i dawać nam takie narzędzia, abyśmy w każdym położeniu wielbili Boga i Mu dziękowali.

Jeśli decydujemy się na życie wiary, to wszystko jest Boże!

Kolejne części formacji poprowadziła odpowiedzialna za prowincję białostocką – Iza.

Wraz z zespołem, w którym śpiewa (POWOŁANI, BY WIELBIĆ), uczyła, jak uwielbiać, jakie powinno być serce czciciela, dlaczego warto wielbić.

I na zakończenie myśli, które warto zachować na czas naszego wzrastania:

Jezus jest PRAWDĄ!

Kiedy ja zajmuję się NIM, ON zajmuje się mną!

SŁUŻĘ DOBREMU BOGU!!!