Wspólnota Przyjaciół Oblubieńca powstała przy parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła w Suwałkach. Uroczyste zawiązanie wspólnoty miało miejsce w kościele parafialnym i pobłogosławił je ksiądz biskup Romuald Kamiński. Świadectwa, które zostały złożone podczas uroczystości mówiły o tym, jak Bóg nas szukał, jak nas – Dzisiejszych Przyjaciół Oblubieńca – na różne sposoby przyzywał i jak nam wskazywał drogę aby nas w końcu zgromadzić. Jesteśmy teraz razem, codziennie rozważamy Słowo i co tydzień spotykamy, aby dzielić się tym, jak Ono nas zmienia. Jesteśmy dla siebie wsparciem i przykładem. Spotykamy się także prywatnie, w większych lub mniejszych grupach – bo staliśmy się też dla siebie nawzajem przyjaciółmi. Jesteśmy raczej „starszakami”, ale są wśród nas również młodzi rodzice. Czynnie uczestniczymy w życiu parafii. Włączamy się w nabożeństwa, działamy w grupach parafialnych i w chórze. Rozwijamy nasze życie duchowe przez uczestnictwo w pielgrzymkach, rekolekcjach i kursach. Taką postawę propagujemy w naszym otoczeniu – w ten sposób świadczymy o Naszym Panu.