TERMINY KURSÓW:

Rok 2022 : 


Zapraszamy do uczestnictwa w  kursach ON-LINE :
 

➡ Rekolekcje online MAŁŻEŃSTWO W MOCY DUCHA ŚWIĘTEGO 21-23.01.22
    Będzie to czas przepełniony głoszeniem Słowa Bożego, świadectwami małżeństw i charyzmatyczną modlitwą uwielbienia i uzdrowienia. Odkryjcie przemieniającą obecność Ducha Świętego, który ma moc nieustannie odnawiać, ożywiać i prowadzić Wasze małżeństwo. Odważcie się żyć pełnią, by Wasza małżeńska codzienność nie była stagnacją, uśpieniem i marazmem.
https://snepallotyni.pl/rekolekcje-online-malzenstwo-w-mocy-ducha-swietego-21-23-01-22/

➡ Kurs MARIA MAGDALENA 18-20.02.22 online!!
     (Zapisy zostaną otwarte wkrótce)


Zapraszamy do uczestnictwa w dłuższych kursach SNE:
 
Mojżesz: 7-9 lutego w Kielcach
Jezus w czterech Ewangeliach: 30 kwietnia – 3 maja w Hodyszewie
Paweł: 3-13 lipca w Białymstoku, 17-27 lipca w Łomży
Szymon Piotr – Formacja „Skały”: 29 lipca-2 sierpnia w Łomży
Maria z Betanii – o uwielbieniu: 15-19 kwietnia w Kodniu, 5-9 sierpnia w Łomży
 
Te i inne kursy dostępne w kalendarium na stronach internetowych.
 

Zapraszamy do uczestnictwa w dłuższych kursach SNE:

8-11 listopada – kurs Apollos w Hodyszewie, Historia Zbawienia w Białymstoku

27-30 grudnia – kurs Jezus w 4 Ewangeliach w Lublinie,

27-30 grudnia Jan w Hodyszewie,

27-30 grudnia Jan W Bogdankach,

27-30 grudnia Jan w Krasnobrodzie

2-6 stycznia – kurs Szymon Piotr – Formacja „Skały”

————————————————————————————————————————————————————–

Zapraszamy do uczestnictwa w wakacyjnych kursach formacyjnych:
 

26-29 czerwca kurs Sekret Pawła w Czarnej (kurs duchowości dla formatorów)
5-9 lipca kurs Jan w Surażu (duchowość ucznia Jezusa)
19-29 lipca kurs Paweł w Łomży (formacja ewangelizatorów)
31 lipca – 4 sierpnia kurs Piotr – Formacja Skały (kurs duchowości dla formatorów)
14-18 sierpniakurs Jan w Ołtarzewie
23.08 – 2.09 kurs Paweł w Hodyszewie
13 -23 września kurs Paweł w Czarnej k. Kielc

————————————————————————————————————————————————————–

Kurs Emaus – spotkanie ze Słowem Bożym   31.05-2.06 – Ełk (w piątek od godz ok. 17.00 do niedzieli do godz. 14.00)
Koszt – ok 80 zł

————————————————————————————————————————————————————–

Kurs  Jan – o głębokim uczniostwie    2-5 maja – Chodyszewo

————————————————————————————————————————————————————-

Rekolekcje halowe – Szkoła uwielbienia    22-23 czerwca – Łomża  (prowadzący ks. K. Kralka i Marcin Zieliński)

————————————————————————————————————————————————————-

CHARAKTERYSTYKA KURSÓW

Pierwszym etapem nauki są podstawy życia chrześcijańskiego. W tym celu mogą pomóc nam różne wartościowe kursy, które powinniśmy przechodzić w odpowiedniej kolejności to znaczy, jako pierwszy kurs Nowe Życie, a następnie kurs Emaus, Jan, Jezus w czterech ewangeliach, Mojżesz i Błogosławieństwa. Drugi etap nauki to przygotowanie do pełnienia misji ewangelizacji. Kursy: Paweł, Tymoteusz, Apollos, Sekret Pawła, Pięćdziesiątnica, Wprowadzenie do Biblii, Łukasz. Ostatnim etapem jest etap trzeci czyli formacja formatorów ewangelizatorów w skład którego wchodzą kursy takie jak: Maryja, Teologia biblijna, Maranatha, Piotr, Melchizedek, Nehemiasz, Jetro.

NOWE ŻYCIE

Nowe Życie: podstawowa ewangelizacja
Jeżeli pragniesz doświadczyć spotkania z Jezusem i otrzymać Nowe Życie, Życie dziecka Bożego i Dziedzica Jego Królestwa, ten kurs jest skierowany właśnie do Ciebie! Będziesz mógł nawiązać lub odnowić swoją osobistą więź z Jezusem i Kościołem.

 

 

EMAUS

Emaus: Słowo Boże
Jeśli odkryłeś Biblię i pragniesz ją nie tylko czytać, ale i rozumieć, przyłącz się do uczniów podążających z Jerozolimy do Emaus. To do nich dołącza się Nieznajomy, który w drodze wyjaśnia im Pisma. Nalegają, by pozostał z nimi. Poznanie Pisma doprowadza ich do poznania Jezusa. On sam zaprasza Ciebie do tego samego! Pragnie, by i Twoje serce pałało miłością do Słowa Bożego, byś poznając Je i Nim się karmiąc nawiązywał głębszą relację z Jezusem – Słowem.

JAN

Jan: formacja uczniów
Jan – umiłowany uczeń Jezusa, który zasiadał u stóp Mistrza i wsłuchiwał się w Jego głos, znał nawet rytm bicia serca swojego Mistrza. Jan miał świadomość, że uczniostwo wymaga ofiary, konkretnej postawy, odpowiednich relacji z otoczeniem, ciągłej formacji… tak, by z ucznia stać się apostołem i coraz bardziej upodabniać się do Mistrza, być tak jak On. Kurs ten ukazuje cechy i mentalność prawdziwego ucznia Jezusa, którego serce On sam kształtuje w Eucharystii. Kurs Jan to kurs duchowości.

 

JEZUS W CZTERECH EWANGELIACH

Jeżeli chcesz lepiej poznać, bardziej pokochać i wierniej głosić Jezusa Chrystusa, nie przechodź obojętnie obok tej propozycji. Dzięki świadectwu czterech Ewangelistów: Mateusza, Marka, Łukasza i Jana, odkryjesz głębię poszczególnych Ewangelii. Ukazują one w pełni osobę Jezusa i prowadzą do poznania Jego samego i do osobistego spotkania się z Nim.

 

 

MOJŻESZ

Mojżesz: formacja wyzwolicieli
Śledząc życie Mojżesza możesz jako lider (animator) zobaczyć samego siebie i nauczyć się, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach i wychodzić „poza pustynię”. Kurs ukazuje, jak stać się liderem otwartym na plan Boży i pracującym we wspólnocie przyjaciół. Liderem, który sam będąc wolny, może uwalniać swój lud z niewoli i prowadzić go ku ziemi obiecanej, nie zapominając przy tym o przygotowaniu swego następcy, który kontynuowałby dzieło wyzwolenia. Kurs Mojżesz to kurs duchowości.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWA

Błogosławieństwa: droga do szczęścia
Ten kurs jest dla osób pragnących żyć, na co dzień błogosławieństwami oraz chcących samemu stać się błogosławieństwem dla innych. Chcesz być chrześcijaninem pełnym nadziei i radości to kurs ten jest dla ciebie.

Źródło tekstu: www.snepallotyni.pl

Wspólnota Przyjaciół Oblubieńca przy Parafii Św. Piotra i Pawła ul. Wojska Polskiego 36, 16-400 Suwałki

STRONA WYKONANA PRZEZ PIXART